אל הקורא

העתקת ספרי ברית החדשה שהיא לפניך נוסדה על הנוסחה היונית שנדפסה על ידי עלזעוויר בשנת 1624. ונוסחאות אחרות, את שאין בהן שנוי ענין, לא הקפדנו עליהן להעתיקן, ושיש בהן שנוי ענין, באה הנוסחה המעולה שמקוימת בעדותן של כתבי יד נאמנים בגוף הספר. והנוסחה הפחותה שנדחית הימנה באה בגליון הספר למטה. ובמקום שנוסחת עלזעוויר מוספת דברים על נוסחאות אחרות, הנחנו אותה בגוף הספר ושמנו לה ציונים. הציון (. . . .) רומז כי התבות שבתוכו אף על פי שהן נמצאות בכתבי יד אינן נראות עקר כל כך. והציון ((. . . .)) רומז כי בכתבי יד הראשונים לא נמצאו הדברים כלל, והדעת נותנת שתוספת אחרונים המה.