Papyrus Egerton

1 ...

2 ... τοις νομικοις

3 ... [...]ντα τον παραπρασσ[οντα]

4 ... [...]μον και μη εμε· [...]α[.]

5 ... [...]οποιει πως ποιε[ι·] προς

6 [δε τους] α[ρ]χοντας του λαου [στ]ρα-

7 [φεις ει]πεν τον λογον τουτο[ν·] εραυ-

8 [νατε τ]ας γραφας· εν αις υμεις δο-

9 [κειτε] ζωην εχειν· εκειναι ει[σ]ιν

10 [αι μαρτ]υρουσαι περι εμου· μη ...

11 ... [ο]τι εγω ηλθον κατηγο[ρ]ησαι

12 [υμων] προς τον Π(ατε)ρα μου· εστιν

13 [ο κατη]γορων υμων Μω(υσης) εις ον

14 [υμεις] ηλπικατε α[υ]των δε λε-

15 [γοντω]ν [οτι] οιδαμεν οτι Μω(υσει) ελα-

16 [λησεν] ο Θ(εο)ς[·] σε δε ουκ οιδαμεν

17 [... ει]· αποκριθεις ο Ιη(σους) ει-

18 [πεν αυτο]ις νυν κατηγορειται

19 [υμων το α]πιστει[ν] τοις υπ αυτου

20 [...]μενοις· ει γαρ επι-

21 [στευσατε Μω(υσει)]· επιστευσατε α[ν]

22 [εμοι· πε]ρ[ι] εμου γαρ εκεινο[ς]

23 [εγραψε]ν τοις πατ[ρα]σιν υμω[ν].

24–25 ...

26 ... λιθους ομου λι[...]

27 σι[... ...]τον· και επεβαλον [...]

28 χει[ρας] αυτων επ αυτον ο[...]

29 τες [ιν]α πιασωσιν και παρ[...]

30 ... τω οχλω· και ουκ ε[δυναντο]

31 αυτον πιασαι οτι ουπω ε[ληλυθει]

32 αυτου η ωρα της παραδο[σεως·]

33 αυτος δε ο κ(υριο)ς εξελθων ...

34 [...]ων απενευσεν απ α[υτων·]

35 και [ι]δου λεπρος προσελθ[ων αυτω]

36 λεγει· διδασκαλε Ιη(σου) λε[προις συν-]

37 οδευων και συνεσθιω[ν ...]

38 εν τω πανδοχειω ελ[...]

39 και αυτος εγω· εαν [ο]υν [συ θελης]

40 καθαριζομαι· ο δη κ(υριο)ς [εφη αυτω·]

41 θελ[ω] καθαρισθητι· [και ευθεως]

42 [α]πεστη απ αυτου η λεπ[ρα· λεγει]

43 δε αυτω ο Ιη(σους)[·] πορε[υθεις σεαυ-]

44 τον επιδειξον τοι[ς ιερευσιν]

45 και ανενεγκον [περι του κα-]

46 [θ]αρισμου ως προ[σ]ε[ταξεν Μω(υσης) και]

47 [μ]ηκετι α[μα]ρτανε...

48–49 ...

50 νομενοι προς αυτον εξ[ετασ-]

51 τικως επειραζον αυτον λ[εγοντες·]

52 διδασκαλε Ιη(σου) οιδαμεν οτι [απο Θ(εο)υ]

53 εληλυθας· α γαρ ποιεις μα[ρτυρει]

54 υπερ το[υ]ς προφ(ητ)ας παντας[· ...]

55 ημειν· [...]εξον τοις βα(σι)λευσ[... ...]

56 ναι τα αν[η]κοντα τη αρχη α[... ...]

57 τοι[.. ...] ο δε Ιη(σους) ειδως [την δι-]

58 ανοιαν [αυτ]ων εμβρειμ[ησαμενος]

59 ειπεν α[υτοις]· τι με καλειτ[ε τω στο-]

60 ματι υμ[ων δι]δασκαλον· μ[.. ...]

61 οντες ο [...]εγω· καλως Η[σ(αι)ας περι υ-]

62 μων επ[ρο]φ(ητευ)σεν ειπων· ο [λαος ου-]

63 τος τοις [χειλ]εσιν αυτ[ων τιμωσιν]

64 με η [δε καρδι]α αυτ[ων πορρω απε-]

65 χει απ ε[μου· μ]ατη[ν [δε] σεβονται με]

66 ... ενταλ[ματα...]

67 [... ..]τω [..]ω [κ]ατακλεισαν-

68 [...] υποτετακτα[ι] αδηλως

69 [...] το βαρος αυτου αστατο[ν]

70 ... απορηθεντων δε εκει-

71 [...] προς το ξενον επερωτημα

72 [... ..]ριπατων ο Ιη(σους) [ε]σταθη

73 [επι του] χειλους του ιο[ρδα]νου

74 [ποταμ]ου και εκτεινα[ς την] χει-

75 [ρα αυτο]υ την δεξιαν [...]μισεν

76 [... κ]αι κατεσπειρ[εν ...] τον

77 [...]ον· και τοτε [...] κατε-

78 [...]ενον υδωρ. ε[...]ν την

79 [...]· και επ[...]θη ενω-

80 [πιον αυτων ε]ξηγα[γ]εν [δε] καρπο[ν]

81 [...] πολλ[...] εις χα-

82 [...] τα[...]υτους·

83 ... παρη

84 ... εαν

85 ... αυτου

86 [...]ημενος

87 ... ειδως

88 ...

89 ενεσ[...]

90 μενω π[...]

91 [..]ους εις [... απο-]

92 κτεινω[σιν ...]

93 λεγει· ο[...]

94 ...